blog1

chlogo-warmiajpg-121778Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Znajdują się w niej regiony z różnych części Europy realizujące działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości lokalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. Województwo warmińsko-mazurskie pierwsze w Polsce przystąpiło do europejskiej sieci, a w październiku 2005 roku uzyskało jej pełne członkostwo.

Dziś z numerem 51 nasze gospodarstwo zostało oficjalnym członkiem tej elitarnej sieci.